VÍTEJTE NA XXVII. SVĚTOVÉM SILNIČNÍM KONGRESU V PRAZE

Těšíme se na vás na místě. Níže naleznete několik praktických informací týkajících se vaší účasti na místě.

Podrobný program ke stažení

Podrobný program - anglicky

Podrobný program - francouzština

Podrobný program - španělština

Slovo prezidenta PIARC

Je mi potěšením vás pozvat na XXVII. světový silniční kongres PIARC, který se uskuteční v hlavním městě České republiky Praze. Kongres proběhne v Kongresovém centru od 2. do 6. října roku 2023.

Jeho tématem je „Praha 2023 – spolu znovu na cestě“, což je velmi příhodné vzhledem k pandemii, která nás na dlouho od sebe odloučila.

Rozvoj a ekonomický růst jsou předpoklady prosperity zemí. Pandemie a výzvy související s nutností zohlednit aspekty systémové odolnosti ve výstavbě a údržbě silniční infrastruktury nás přiměly opustit pragmatismus takového přístupu. Náš přístup by měl zahrnovat sociální cíle a měl by směřovat ke snižování chudoby a prosazování inovací vedoucích ke zvyšování kvality života. Silniční infrastruktura se jako veřejný statek ukázala být v průběhu let mocným nástrojem ve zvyšování kvality života a podpoře sociální soudržnosti. K dosažení požadovaných cílů v oblasti udržitelnosti je ovšem nutný integrovaný, kooperativní a inkluzivní proces.

Je důležité, aby rozvinuté a rozvíjející se země spojily síly, přijaly odpovědnost za naše společné cíle udržitelného rozvoje a soustředily se na snižování chudoby ve světě. Silniční infrastruktura vždy hrála ústřední roli v podpoře sociálně-ekonomického rozvoje společnosti.

Světová silniční asociace stojí od svého vzniku v čele snah o propojování zástupců silničních asociací, specialistů a odborníků z celého světa. Na svých kongresech podporuje výměnu znalostí, zkušeností a posilování vazeb mezi různorodými členskými skupinami. I když se Světová silniční asociace běžně řídí strategickým plánem pro daný cyklus, vždy je jejím hlavním cílem mezinárodní spolupráce a sdílení technologií.

Mezi hlavní témata aktuálního cyklu patří mimo jiné:

• správa silnic,
• mobilita,
• odolná infrastruktura,
• bezpečnost a udržitelnost.

V rámci programu kongresu budou prezentovány výsledky práce 24 komisí a pracovních skupin PIARC a proběhne rovněž řada specializovaných seminářů a workshopů, zaměřených na zásadní témata současnosti i budoucnosti, a velká výstava, na které se představí silniční správy, výrobci a dodavatelé zařízení a služeb, poradci a další organizace spojené se silnicemi. Kongres uvítá několik ministrů, kteří představí své pohledy na současnost i budoucnost silnic a silniční dopravy.

Vyzýváme také odborníky z celého světa, vědce, výzkumníky, ale i lidi z praxe, aby v rámci mezinárodní výzvy k předkládání příspěvků představili své práce a představy o technických, sociálních a ekonomických nejlepších postupech v silničním odvětví.

Světový silniční kongres bude znamenat návrat k osobním setkáním a delegátům tak nabídne jedinečnou příležitost k zasvěceným diskusím o současných trendech a výzvách v oblasti silnic a silniční dopravy na celém světě.

Jménem Světové silniční asociace mi dovolte vyjádřit velké poděkování vládě České republiky za její úsilí při pořádání a organizaci kongresu a za její snahu, aby akce byla úspěšná.
Poznamenejte si připravovaný kongres do svých diářů a těším se na setkání s vámi v Praze v příštím roce.

Nazir Alli
prezident PIARC

Nazir Alli
prezident PIARC

Světový Silniční

Kongres

1971

Světový Silniční

Kongres

2023

Těšíme se na 2.-6. října 2023

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

STÁHNĚTE SI

4. oběžník

ANGLIČTINA (11 MB)

4. oběžník

FRANCOUZŠTINA (11 MB)

4. oběžník

ČEŠTINA (11 MB)

4. oběžník

ŠPANĚLŠTINA (11 MB)

Výzva pro akademickou obec

ANGLIČTINA (185 KB)

Výzva pro akademickou obec

FRANCOUZŠTINA (184 KB)

Výzva pro akademickou obec

ŠPANĚLŠTINA (185 KB)

VÍTEJTE V PRAZE

Světový silniční kongres

Přivítání od 1. delegáta

Dovolte mi, abych jako první delegát České republiky v PIARC potvrdil záměr a zájem České silniční společnosti a Prahy hostit XXVII. světový silniční kongres v roce 2023. Kandidaturu České republiky podporuje Slovensko a Slovenský národní výbor.

Slovo předsedy České silniční společnosti

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé,

významnou událostí roku 2023 bude konání Světového silničního kongresu pořádaného v Praze. Česká silniční společnost, jejíž vznik se datuje do roku 1934, s významnou podporou Ministerstva zahra- ničních věcí, hlavního města Prahy a bývalého premiéra A. Babiše, vyvinula mimořádné úsilí o získání této akce a s ní spojeného oceněnídlouholeté práce českých odborníků a jejich zkušeností v

Samotná akce, které se účastní okolo 3 000–5 000 delegátů vesměs ze zahraničí, představuje nejnovější trendy a technologie z oboru silniční dopravy. Během zasedání v Praze proběhne i tzv. ministerské setkání, kterého se zúčastní ministři dopravy ze všech členských zemí asociace, kterých je téměř 130 a budou zde sdílet svoje postřehy a výzvy v modernizaci jejich národní silniční infrastruktury.

Česká silniční společnost si od projektu neslibuje pouze prestiž a šanci potkat se s nejlepšími odborníky světa v Praze, ale i příležitost pro restart či renesanci silničního odvětví u nás. Doufám, že projekt a aktivity s ním spojené navrátí odvětví významnou pozici v očích široké veřejnosti a přiláká mladé lidi, žáky a studenty zpátky do ob oru. Infrastruktura je naprosto klíčová prospolečenský a ekonomický rozvoj státu a Česká silniční společnost se na něm chce aktivně podílet. I proto její představitelé hodlají oslovit nejen klíčové technické vysoké školy u nás a na Slovensku, ale začít již o stupeň níže, u škol středních a u odborných učilišť.

Těším se na setkání v Praze!

Petr Mondschein

World Road Congress
Vítejte – Česká
Road Society

Rádi bychom vás pozvali do srdce Evropy, hlavního města České republiky a města 100 věží. – Prahy. Pro Českou silniční společnost o. s., a Národní komitét ČR PIARC je velkou ctí, že mohou účastníky přivítat.

Slovo předsedy
Slovenské silniční společnosti

Vážení kolegovia,

Teším sa, že Svetový cestný kongres v roku 2023 sa bude konať práve v Prahe a verím, že je to aj vďaka tomu, že Slovensko a Slovenská cestná spoločnosť podporili túto kandidatúru. Tým sme chceli deklarovať mimoriadnu spoluprácu medzi Slovenskom a Českou republikou a
predovšetkým medzi našimi partnerskými cestnými spoločnosťami.

No a teraz sa nám dostalo veľkej cti spolupracovať na organizovaní tohto kongresu a s trochou nostalgie si aj pripomenúť časy, keď naše krajiny, vtedy ešte ako Československo, spoločne organizovali cestný kongres v roku 1971.

Cestné kongresy sa konajú jeden krát za štyri roky a zúčastňujú sa ich odborníci z celého sveta, a tak sa stávajú mimoriadnou príležitosťou pre odborníkov pôsobiacich v oblasti cestného staviteľstva a cestného hospodárstva – výskumných pracovníkov, správcov ciest, projektantov, stavebné firmy, ale aj pedagógov a študentov vysokých škôl.

Existuje viacero možností participácie na tejto významnej udalosti. Od možnosti prezentácie svojej práce formou príspevkov, cez účasť na kongrese a tým možnosť získať najnovšie poznatky z odbornej problematiky a nadviazať kontakty s odborníkmi z celého sveta, až po možnosť prezentovať svoju firmu, organizáciu, krajinu prostredníctvom stánku na sprievodnej výstave.

Je pre mňa preto veľkou cťou pozvať Vás na najvýznamnejšie odborné podujatie organizované Svetovou cestnou spoločnosťou PIARC a verím, že využijete túto jedinečnú možnosť.

Teším sa na stretnutie s Vami na Svetovom cestnom kongrese v Prahe 2.–6. októbra 2023.
Ján Šedivý

Sekretariát WRC 2023:

C-IN, 5. kvetna 65, 140 21 Prague 4, CZE

Tel.: +420 296 219 600

Copyright © 2020 c-in.eu | info@wrc2023prague.org