NÁRODNÍ PAVILONY, VÝSTAVNÍ A SPONZORSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

Příležitosti pro vystavovatele

Výstava představuje ideální příležitost, kde se mohou delegáti setkávat se zástupci státních orgánů a oborových organizací a seznamovat se s nejnovějšími technologiemi, trendy a potřebami. Delegáti stále více oceňují možnost nahlížet s experty „pod pokličku“ odborných záležitostí, setkávat se se zástupci vlád a srovnávat nejnovější výsledky univerzitního výzkumu. Kromě samotných pavilonů a komerčních výstav se v blízkosti výstavních prostor bude podávat káva tak, aby v nich delegáti strávili co nejvíce času.

Sponzoři a národní pavilony

Sponzoři kongresu a velké pavilony budou mít možnost zvolit si umístění svých stánků jako první, a optimalizovat tak svoji prezentaci na kongresu. Sponzoři budou mít pro svoji prezentaci k dispozici i další kanály a spoty.

 

Vystavovatel – 500 EUR / m2

Modulární stánek (shell scheme) včetně stolku, dvou stoliček, koberce, elektrické přípojky, odpadkového koše a úklidu. Tisk zvlášť.

Vystavovatelé budou mít možnost umístěn firemního loga a odkazu na webové stránky kongresu v předstihu před konáním kongresu.

Dále budou uvedeni ve vyhrazené oborové sekci finálního programu, pokud k této prezentaci včas dodají podklady.

Výstavní prostor
400 EUR / m2

Plocha výstavních prostor NEZAHRNUJE modulární stánky a dodatkové služby.

 

Prezentace „table top“ – 1 500 EUR / 2 m2

Stůl a 2 židle, základní elektrická přípojka 3,5 kW, prostor na prezentační roll-upy.

Omezený prostor pro nevládní a malé organizace – 2 m2 se základním nábytkem a elektrickou přípojkou.

Ceny jsou uvedeny bez DPH (21 %)

4. patro

3. patro

2. patro

1. patro

Přízemí

POLOŽKY A INZERCE

Sponzor kongresového připojení WiFi

10,000 EUR – VYPRODÁNO

Mezi delegáty je tato služba nejoblíbenější. Wi-Fi připojení bude k dispozici v sálech a jednacích místnostech. Vaše webové stránky se při použití služby otevřou jako první.

Sponzor kongresové mobilní aplikace

10 000 EUR

Kongres WRC bude mít
vlastní oficiální aplikaci (pro operační systémy iOS i Android), která bude k dispozici ke stažení v předstihu i v průběhu celé akce. Delegátům aplikace nabídne podrobný odborný program, uspořádání stánků na jednotlivých podlažích, všeobecné informace a údaje o sponzorech a vystavovatelích. Aplikace obsahuje i komunikační platformu, jejímž cílem je podpořit kontakt mezi jednotlivými delegáty.

Sponzor kongresové tašky

7 000 EUR

Každý delegát s plnou akreditací obdrží při příchodu do místa konání jednu kongresovou tašku včetně kongresových materiálů. Tašky budou vyrobeny na zakázku. Logo vaší firmy jakožto partnera kongresových tašek bude na tašce natištěno na přední pozici společně s kongresovým logem.

Sponzor posterových prezentací

8 000 EUR / 2 000 EUR denně

Logo partnera bude uvedeno v záhlaví všech panelů pro posterové prezentace hned vedle kongresového loga. V rámci informací rozesílaných všem prezentujícím budou uvedeny podrobné údaje o sponzorovi a sponzor bude mít příležitost udělit cenu za nejlepší prezentaci.

Pera a bloky

5 000 EUR

Sponzor může kongresu poskytnout bloky a pera se svým logem v rámci kongresových tašek pro účastníky. Všechny položky musí dodat sponzor.

Identifikační náramky

7,500 EUR – VYPRODÁNO

Každý delegát obdrží náramek se
jmenovkou, kde bude uvedeno jeho jméno a země původu a který bude sloužit jako identifikátor. Na náramku bude natištěno partnerovo logo.

SAZBY ZA ODBORNÉ SKUPINY

(Vaše vlastní „symposium“ ve vyčleněné místnosti)

  • cena za 55 minut / místnost
    pro 150 či více osob (možno i souběžně).
  • oběd – 6 000 EUR.
  • obchodní jednání nebo schůzky národních zástupců.
  • setkání při snídani, při přestávce na kávu, při obědě či večer mohou posloužit jako skvělá příležitost k přímému navazování kontaktů a ke komunikaci mezi účastníky

BALÍČKY PRO SPONZORY

Maximální počet poskytnutých balíčků
ZLATÝ
4
STŘÍBRNÝ
8
BRONZOVÝ
Bez omezení
Výstava
ZLATÝ
100
STŘÍBRNÝ
50
BRONZOVÝ
25
Satelitně přenášené 50minutové symposium
ZLATÝ
+
STŘÍBRNÝ
+
BRONZOVÝ
-
E-mailové oznámení o symposiu rozeslané všem delegátům v předstihu
ZLATÝ
+
STŘÍBRNÝ
+
BRONZOVÝ
-
Pozvánky na zahajovací ceremoniál, uvítání a recepci
ZLATÝ
10
STŘÍBRNÝ
8
BRONZOVÝ
6
Inzerce ve finálním programu
ZLATÝ
Celá stránka
STŘÍBRNÝ
Půlstránka
BRONZOVÝ
-
E-blast rozesílaný všem delegátům před kongresem a po něm, avšak nikoli v jeho průběhu
ZLATÝ
1
STŘÍBRNÝ
1
BRONZOVÝ
-
Popis pavilonu v rozsahu 100 slov a kontaktní údaje uvedené v oficiální mobilní aplikaci kongresu
ZLATÝ
+
STŘÍBRNÝ
+
BRONZOVÝ
-
Firemní logo a odkaz na webových stránkách kongresu
ZLATÝ
+
STŘÍBRNÝ
+
BRONZOVÝ
-
Předměty v kongresové tašce
ZLATÝ
+
STŘÍBRNÝ
+
BRONZOVÝ
+
Push notifikace rozesílané všem delegátům v průběhu kongresu
ZLATÝ
+
STŘÍBRNÝ
+
BRONZOVÝ
+
Logo a odkaz v e-mailovém poděkování po skončení akce
ZLATÝ
+
STŘÍBRNÝ
+
BRONZOVÝ
+
Cena*
ZLATÝ
250,000 EUR
STŘÍBRNÝ
150,000 EUR
BRONZOVÝ
75,000 EUR

* POZNÁMKA: vládní, neziskové a akademické organizace mohou získat 25% slevu z tabulkových cen sponzorských balíčků a cen v rámci příležitostí pro vystavovatele.

Ceny jsou uvedeny bez DPH (21 %)

Další informace vám poskytne člen LOC a člen PIARC: pavel.susak@c-in.eu