NÁRODNÍ PAVILONY, VÝSTAVNÍ A SPONZORSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

Příležitosti pro vystavovatele

Výstava představuje ideální příležitost, kde se mohou delegáti setkávat se zástupci státních orgánů a oborových organizací a seznamovat se s nejnovějšími technologiemi, trendy a potřebami. Delegáti stále více oceňují možnost nahlížet s experty „pod pokličku“ odborných záležitostí, setkávat se se zástupci vlád a srovnávat nejnovější výsledky univerzitního výzkumu. Kromě samotných pavilonů a komerčních výstav se v blízkosti výstavních prostor bude podávat káva tak, aby v nich delegáti strávili co nejvíce času.

Ceny jsou uvedeny bez DPH (21 %)

Sponzoři a národní pavilony

Sponzoři kongresu a velké pavilony budou mít možnost zvolit si umístění svých stánků jako první, a optimalizovat tak svoji prezentaci na kongresu. Sponzoři budou mít pro svoji prezentaci k dispozici i další kanály a spoty.

Vystavovatel – 500 EUR / m2

Modulární stánek (shell scheme) včetně stolku, dvou stoliček, koberce, elektrické přípojky, odpadkového koše.

Exhibition Space only –
400 EUR / sqm

Floor space DOES NOT INCLUDE a shell scheme and additional services.

 

Table Top – 1,500 EUR / 2 sqm

1 table and 2 chairs, basic electricity – one socket, space for rollups.

Omezený prostor pro nevládní a malé organizace – 2 m2 se základním nábytkem a elektrickou přípojkou.

Vystavovatelé budou mít možnost umístění firemního loga a odkazu na webové stránky kongresu v předstihu před konáním kongresu.

Dále budou uvedeni ve vyhrazené oborové sekci finálního programu, pokud k této prezentaci včas dodají podklady.

Půdorysy výstavních prostor a volné prostory si prohlédnete zde.

POLOŽKY A INZERCE

Ceny jsou uvedeny bez DPH (21 %)

Sponzor kongresového připojení WiFi

10,000 EUR – VYPRODÁNO

Mezi delegáty je tato služba nejoblíbenější. Wi-Fi připojení bude k dispozici v sálech a jednacích místnostech. Vaše webové stránky se při použití služby otevřou jako první.

Sponzor kongresové mobilní aplikace

10,000 EUR

Na generálním kongresu WRC bude k dispozici oficiální mobilní aplikace (pro iOS a Android), kterou si bude možné stáhnout před začátkem akce i v jejím průběhu. Aplikace poskytne delegátům přístup k podrobnému vědeckému programu, plánkům míst konání, obecným informacím a podrobnostem o sponzorech a vystavovatelích. Obsahuje také komunikační platformu, která usnadňuje navazování kontaktů mezi delegáty.

Sponzor kongresové tašky

7,000 EUR – VYPRODÁNO

Všem plně registrovaným delegátům bude při příjezdu na místo kongresu rozdána jedna kongresová taška s kongresovými materiály. Taška bude vyrobena na míru. Jako partner kongresové tašky budete mít na tašce vytištěno logo vaší společnosti na viditelném místě spolu s logem kongresu.

Sponzor posterových prezentací

8,000 EUR / 2,000 EUR per day – SOLD OUT

Logo partnera bude vytištěno na všech panelech v záhlaví plakátů vedle loga kongresu. Údaje o sponzorovi budou vytištěny na informacích zaslaných všem prezentujícím poster a bude možné nabídnout cenu za nejlepší poster.

Pera a bloky

5 000 EUR

Sponzor může kongresu poskytnout bloky a pera se svým logem v rámci kongresových tašek pro účastníky. Všechny položky musí dodat sponzor.

Identifikační náramky

7,500 EUR – VYPRODÁNO

Každý delegát obdrží náramek se jmenovkou, kde bude uvedeno jeho jméno a země původu a který bude sloužit jako identifikátor. Na náramku bude natištěno partnerovo logo.

SAZBY ZA ODBORNÉ SKUPINY

(Vaše vlastní „symposium“ ve vyčleněné místnosti)

  • cena za 55 minut / místnost
    pro 150 či více osob (možno i souběžně).
  • oběd – 6 000 EUR.
  • obchodní jednání nebo schůzky národních zástupců.
  • setkání při snídani, při přestávce na kávu, při obědě či večer mohou posloužit jako skvělá příležitost k přímému navazování kontaktů a ke komunikaci mezi účastníky.

BALÍČKY PRO SPONZORY

Limited to
GOLD
4
SILVER
8
BRONZE
no limits
Exhibition
GOLD
100
SILVER
50
BRONZE
25
50-minute Satellite Symposium
GOLD
+
SILVER
+
BRONZE
-
E-mail advert of symposium sent to all delegates in lead up to congress
GOLD
+
SILVER
+
BRONZE
-
Invites to the Opening, Welcome Ceremony and Reception
GOLD
10
SILVER
8
BRONZE
6
Advertisement in final program
GOLD
Full page
SILVER
1/2 page
BRONZE
-
E-Blast sent to all delegates, pre/post congress, not during
GOLD
1
SILVER
1
BRONZE
-
Pavilion description of 100 words and contact details on the official Congress Mobile Application.
GOLD
+
SILVER
+
BRONZE
-
Company logo and link on the congress website
GOLD
+
SILVER
+
BRONZE
-
Bag insert
GOLD
+
SILVER
+
BRONZE
+
Push notification send to all delegates during congress
GOLD
+
SILVER
+
BRONZE
+
Logo and link in post GA thank-you e-mail
GOLD
+
SILVER
+
BRONZE
+
Price*
GOLD
250,000 EUR
SILVER
150,000 EUR
BRONZE
75,000 EUR

* POZNÁMKA: vládní, neziskové a akademické organizace mohou získat 25% slevu z tabulkových cen sponzorských balíčků a cen v rámci příležitostí pro vystavovatele.

Ceny jsou uvedeny bez DPH (21 %)

Další informace vám poskytne člen LOC a člen PIARC: pavel.susak@c-in.eu