Technické exkurze WRC 2023

Zkrácená verze 18. 9. 2022/ doplněná verze 17.4. 2023

Vážení delegáti XXVII. světového silničního kongresu!

V rámci odborného programu kongresu vám nabízíme 15 technických exkurzí nejen na některé zajímavé silniční stavby v realizaci nebo nedávno dokončené, ale i na stavby realizované v minulosti, které jsou do jisté míry unikátní, protože v době svého vzniku představovaly evropskou nebo i světovou špičku. Jedná se zejména o mosty, kdy historie nejstarších z nich se datuje od 14. století.

Jedná se o 5 exkurzí polodenních v hlavním městě Praze, 9 exkurzí celodenních po území celé České republiky a 1 exkurze do hlavního města Slovenské republiky – Bratislavy. Věříme, že z této nabídky bude mít každý z vás možnost si vybrat program, který ho zaujme.

Neváhejte a přihlaste se co nejdříve, protože uzávěrka přihlášek je z organizačních důvodů stanovena na 1. 9. 2023 a pozdější zájem nebude možné v plném rozsahu uspokojit.
Každý účastník má nárok na 1 Technickou exkurzi v rámci registračního poplatku.

Těšíme se na vás při návštěvě hlavního města Prahy a dalších zajímavých míst v zemi uprostřed Evropy a přejeme vám příjemný pobyt.

Sekretariát WRC 2023:

C-IN, 5. kvetna 65, 140 21 Prague 4, CZE

Tel.: +420 296 219 600

Copyright © 2020 c-in.eu | info@wrc2023prague.org