T V 10 – Dálnice D6 Nové Strašecí – Karlovy Vary – Sokolov, Výzkumné centrum a testovací okruh BMW u Sokolova

Datum konání: 5.10. 2023, 8:00-17:30 ENG, FJ, ŠJ, ČJ

Dálnice D6 spojuje hlavní město Prahu s Karlovými Vary a dále pokračuje přes Cheb do spolkové republiky Německo. Úsek po Nové Strašecí byl uveden do provozu již v roce 1985 a v devadesátých letech byly kompletovány úseky směrem do Prahy a pokračování trasy na západ od Nového Strašecí do Řevničova v délce 9,7 km je v provozu až od prosince 2020. Stavba navazujících tří úseků do Hořoviček v délce 21 km byla zahájena v roce 2022 a dokončena bude v letech 2024-2025. Na prvním z nich u Krupé je dálnice vedena po 805 m dlouhé estakádě. V západní části trasy byl v určitém předstihu zprovozněn čtyřkilometrový úsek Lubenec-Bošov v roce 2015 a předcházející pětikilometrový úsek Lubenec obchvat v roce 2021. Všechny zbývající úseky od Hořoviček až do Karlových Varů by měly být zahajovány v letech 2023-2024 a uvedeny do provozu v letech 2026-2027.

Průtah městem Karlovy Vary není dálnicí a jako směrově rozdělený čtyřpruh byl realizován v letech 1980 – 1993. Západní nevyhovující část průtahu byla v roce 2007 nahrazena novou dálniční trasou se třemi velkými mosty. Několik velkých mostů bylo realizováno i na dalších úsecích Jenišov – Nové Sedlo – Sokolov – Tisová – Kamenný Dvůr uvedených do provozu v letech 2010-11, kde navázaly na dříve realizované úseky Kamenný Dvůr – Cheb. Významným dílem zde bylo zejména rozšíření původně dvoupruhového obloukového mostu přes Ohři na čtyřpruhový profil s redukovaným šířkovým uspořádáním.  

V současné době vzniká nedaleko Sokolova v místech, kde se dříve těžilo hnědé uhlí vývojové centrum BMW Group Future Mobility Centre. Areál má rozlohu cca 90 000 m2 a budou v něm tři oddělené rozjezdové dráhy. Dva traťové úseky byly zprovozněny v roce 2022, celý areál bude dokončen v polovině roku 2023. Na novém zkušebním polygonu bude BMW Group pokračovat ve vývoji svých technologií z oblastí elektrifikace, digitalizace a automatizovaného řízení.

Program exkurze:

Autobus 1 – A+ČJ

08.00 – 09.00   přejezd z Kongresového centra Praha do Nového Strašecí – zahájení exkurze

09.00 – 12.30   prohlídka dálnice D6 – výklad ve vhodné zasedací místnosti podle možností
                         na trase, zastávky zřejmě na stavbě estakády u Krupé, na obchvatu Lubence
                         a na vyhlídce na obloukový most přes Ohři, ukončení exkurze na dálnici D6

12.30 – 13.00   přejezd do centra BMW

13.00 – 15.00   program ve vývojovém centru BMW

15.00 – 17.30   přejezd z centra BMW do Kongresového centra Praha s jednou zastávkou
                         po cestě

Autobus 2 – F+S+ČJ

08.00 – 10.30   přejezd z Kongresového centra Praha do vývojového centra BMW u Sokolova
                         s jednou zastávkou po cestě

10.30 – 12.30   program ve vývojovém centru BMW

12.30 – 13.00   přejezd z centra BMW na vyhlídku na obloukový most přes Ohři – zahájení
                         exkurze

13.00 – 16.30   prohlídka dálnice D6 – výklad ve vhodné zasedací místnosti podle možností
                         na trase, další zastávky zřejmě na obchvatu Lubence a na stavbě estakády u
                         Krupé, dojezd do Nového Strašecí, ukončení exkurze na dálnici D6

16.30 – 17.30   přejezd z Nového Strašecí do Kongresového centra Praha

WRC 2023 Secretariat:

C-IN, 5. kvetna 65, 140 21 Prague 4, CZE

Tel.: +420 296 219 600

Copyright © 2020 c-in.eu | info@wrc2023prague.org