TE 12 – Bratislavské mosty přes Dunaj a obchvat Bratislavy

Datum konání: 4. 10. 2023, 7:30-19:30

Pre riešenie dopravnej situácie na území mesta Bratislavy bolo potrebné začať výstavbu obchvatu a postaviť niekoľko mostov  cez Dunaj. V súčasnosti prechádzajú územím Bratislavy diaľnice D1 a D2, ktoré sú v správe Národnej diaľničnej spoločnosti a. s. (3 mosty cez Dunaj) a diaľnica D4 (1 most cez Dunaj), ktorá je v správe koncesnej spoločnosti D4/R7 (Obchvat nula) realizovaná ako PPP projekt. Dva mosty na mestských komunikáciách sú v správe mesta Bratislava.

V rámci technickej exkurzie sa uskutoční prehliadka časti diaľničného obchvatu a účastníci sa prevezú po 4 zo 6 mostov cez Dunaj. Ide o zaujímavé stavby,  buď z dôvodu ich architektonického, alebo technického riešenia, prípadne kvôli technologii výstavby.

Za najzaujímavejší most je považovaný „Nový most cez Dunaj“, kde hlavný mostný objekt je oceľový zavesený most s jedným šikmým pylónom na pravom brehu, stredné pole mosta je zavesené v troch bodoch cez šikmý pylón do kotevného bloku, staticky je to spojitý nosný trám cez tri polia 74,8 + 303,0 + 54,0 m. Trám mosta je uzatvorený prierez. Hlavný objekt má dve podlažia, v hornom podlaží je cestná vozovka a v dolnom sú na konzolách chodníky pre peších. 

Dĺžka hlavného mosta je 431,8 m, s estakádami dĺžka 688,4 m.

Rozpätie stredného poľa 303 m cez vodný tok bol po dokončení druhým mostom na svete medzi asymetrickými zavesenými mostami. Most bol vybudovaný v rokoch 1967 – 1972. Most je dominantou Bratislavy a bol ocenený ako Stavba storočia v kategórii mostné stavby na Slovensku.

Veľmi zaujímavým je aj most Apollo Je to oblúkový most, teda je tvorený oblúkom, na ktorý sú pripevnené približne  rovnobežné závesné oceľové laná, ktoré držia mostovku. Jeho rozpätie je 231 metrov, celková dĺžka premostenia vrátane estakád 835 metrov a dĺžka hlavného mostného poľa 517 metrov. Výška oblúka mosta je 36 metrov a most má 20 pilierov. Hmotnosť mostného poľa je 5 240 ton. Most Apollo bol nominovaný odborníkmi Americkej spoločnosti pre technické inžinierstvo na prestížnu cenu Opal Awards v roku 2006. Ako  jediná európska stavba v tom roku ju aj získal. Most získal aj cenu Stavba roka 2006 na Slovensku v kategórii mostné objekty stavby.

Pri vstupe do mesta sa účastníci prevezú dvojrúrovým diaľničným tunelom  (D2) v dĺžke 1 414m. Odborný výklad o histórii výstavby mostov a rozvoji cestnej infraštruktúry získajú účastníci na radnici mesta v historickom centre. Okrem odborných prednášok projektanta, zhotoviteľa a správcu mostov tu bude zabezpečené pre účastníkov aj občerstvenie. Súčasťou TE   bude aj prechádzka historickým centrom mesta so sprievodcom,  spojená s výkladom o histórii a krátka návšteva Bratislavského hradu pre vyhotovenie fotografií.

Program exkurze:

07.30 – 11.30   přejezd z Kongresového centra Praha do Bratislavy s jednou zastávkou po cestě – zahájení exkurze

12.00 – 15.30   exkurze v Bratislavě zajišťuje SCS – Ing. Marián Hanták, CSc.

15.30 – 19.30   přejezd z Bratislavy do Kongresového centra Praha s jednou zastávkou po cestě

WRC 2023 Secretariat:

C-IN, 5. kvetna 65, 140 21 Prague 4, CZE

Tel.: +420 296 219 600

Copyright © 2020 c-in.eu | info@wrc2023prague.org