TE 13 – Tunely na Městském okruhu v Praze –  Myslbekova – Pelc Tyrolka (tunelový komplex Blanka), Strahovský tunel a tunel Mrázovka

sponzoruje

Datum konání: 4. 10. 2023 9:00 – 13:00 – EN / 13:30 – 17:30 – FR, ES

Tunelový komplex Blanka (TKB) tvoří severozápadní část Městského okruhu (MO) v Praze v úseku Myslbekova – Pelc Tyrolka o celkové délce 6,382 km. Tvoří ho dva jednosměrné tunely, délka samotné tunelové části dosahuje 5,5 km. TKB je členěn, v pořadí od již provozované západní části MO, na tunel Brusnický (1,4 km), tunel Dejvický (1,0 km) a tunel Bubenečský (3,07 km). Výstavba byla zahájena v roce 2006, celý komplex byl zprovozněn 19. září 2015. Již po poměrně krátké době se toto dílo zapojilo do pražského komunikačního systému a průměrné intenzity dopravy dosahují až 93 tisíc vozidel za den (v roce 2022), což z něj dělá nejzatíženější tunely na území metropole.

Strahovský tunel vede ze Smíchova pod Strahovem (pod Strahovským stadionem) a na hranici čtvrtí Břevnov a Střešovice na severní straně navazuje na Brusnický tunel. Tvoří ho 2 tubusy, každý se dvěma jízdními pruhy. Je dlouhý 2004 m, z toho ražená část má délku 1544 m. Jeho stavba začala v roce 1985 a otevřen byl v roce 1997. Byl první a nejdelší stavbou svého druhu v České republice.

Tunel Mrázovka prochází pod stejnojmenným vrchem v Praze na Smíchově. Je dlouhý 1260 m a byl otevřen 26. srpna 2004. Na severní straně mostem přes Plzeňskou ulici navazuje na Strahovský tunel a mimoúrovňovou křižovatkou je propojen s ulicemi Plzeňská a Vrchlického. Má 2 tubusy a v severní části po tunelovou křižovatku Radlice má v každém směru 3 jízdní pruhy, dále na jih už jen dva.

V rámci této exkurze se projede celý tunelový komplex od tunelu Mrázovka přes Strahovský tunel a tunelový komplex Blanka s průběžným odborným výkladem prohlídka bude zakončena u Trojského mostu. Tento silniční a tramvajový Trojský most přes Vltavu v návaznosti na tunelový komplex Myslbekova – Pelc Tyrolka byl zprovozněn 6. října 2014. Je po něm vedena kromě tramvajové dopravy i doprava automobilová, slouží i chodcům a cyklistům. Most má délku 262,1 m, je široký 36 m, rozpětí oblouku hlavního pole je 200,4 m a celková výška nosné konstrukce je 34 m nad maximální plavební hladinou. Dále bude následovat přesun do sídla společnosti METROSTAV, a.s., který se na realizaci těchto děl významnou měrou podílel. Ve vzdělávacím centru společnosti bude proveden celkový výklad k výstavbě těchto děl.

WRC 2023 Secretariat:

C-IN, 5. kvetna 65, 140 21 Prague 4, CZE

Tel.: +420 296 219 600

Copyright © 2020 c-in.eu | info@wrc2023prague.org