TV 14 – Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí – České Budějovice – hranice ČR/Rakousko

Datum konání: 4.10. 2023, 8:00 – 16:30 – A, F, S, ČJ

Dálnice D3

Dálnice D3 zajišťuje významné spojení hlavního města s jihem Čech a dále s
Rakouskem a je po ní vedena mezinárodní silnice E55.

Úsek Tábor – Veselí nad Lužnicí s několika velkými mosty (most přes rybník Koberný  557,6 m, most přes Černovický potok 751,4 m, most přes Lužnici 1056 m) má délku přes 25 km a byl realizován v letech 2008 – 2013.

Úsek Veselí nad Lužnicí – České Budějovice má délku 27,5 km a byl realizován v letech 2015 – 2019. Součástí tohoto úseku je 192 m dlouhý přes Kyselou vodu a mimoúrovňová křižovatka Úsilné o třech úrovních.

Úsek České Budějovice – hranice ČR/Rakousko délky 42,8 km je realizován po etapách postupně od roku 2019. Tři úseky budou dokončeny v letech 2023 – 24 a zbývající dva úseky budou zahájeny v roce 2023 a dokončeny v roce 2025. Na stavbě Úsilné  – Hodějovice je 1 km dlouhý tunel Pohůrka prováděný jako monolitický objekt (krabice) do hloubené jámy. A na stavbě Hodějovice Třebonín most přes Malši délky 778 m.

Program exkurze:

08.00 – 09.15   přejezd z Kongresového centra Praha do Mezna – zahájení exkurze

09.15 – 10.45   prohlídka dokončené dálnice D3 Mezno – Tábor – Úsilné s jednou zastávkou
                         po cestě, příjezd do Českých Budějovic

10.45 – 14.15   výklad ke stavbě dálnice D3, prohlídka rozestavěných staveb 0310 Úsilné  –
                         Třebonín a 0311 Třebonín – Kaplice nádraží, podle možností na trase dvě
                         zastávky (ev. náhled na pokračování trasy), návrat do Českých Budějovic

14.15 – 16.30   přejezd z Českých Budějovic do Kongresového centra Praha s jednou
                         zastávkou po cestě

WRC 2023 Secretariat:

C-IN, 5. kvetna 65, 140 21 Prague 4, CZE

Tel.: +420 296 219 600

Copyright © 2020 c-in.eu | info@wrc2023prague.org