TV 3 – Výstavba Dvoreckého mostu a Štvanické lávky

Datum konání: 3.10. 2023, 8:30-13:00 AJ, ČJ/ 13:00 – 17:30 AJ, FJ, ŠJ

Dvorecký most
V současné době je nejjižnější propojení obou vltavských břehů pro tramvajovou dopravu umožněno po Palackého mostu na jižním okraji centra města. Tento stav je dlouhodobě nevyhovující a proto bylo rozhodnuto o novostavbě Dvoreckého tramvajového mostu, který propojí oba břehy Vltavy na jižní straně hlavního města. Tím dojde k propojení tramvajových tratí Palackého náměstí – Braník – Modřany a Smíchovské nádraží – Barrandov (- Holyně). Most bude sloužit i pro autobusové linky MHD, cyklisty, chodce a vozidla integrovaného záchranného systému. Stavba byla zahájena v září 2022 a dokončena bude v roce 2025.. Délka mostu je 388 m, šířka mostu je 16,5 m.

Štvanická lávka
Nová lávka propojující Holešovice a Karlín zajistí nejen komfortní spojení pro chodce a cyklisty ale bude mít velký význam pro zpřístupnění ostrova Štvanice.. Lávka překlene koryto Vltavy v šířce 38 m mezi Karlínem a Štvanicí a 149 m mezi Štvanicí a Holešovicemi. Stavba byla zahájena v lednu 2022.

Program exkurze:

 

D                         O

08.30 – 09.15          13.00 – 13.15        

přejezd z Kongresového centra Praha na zařízení staveniště Dvoreckého mostu v Podolí

09.15 – 10.45          13.15 – 14.45       

výklad o stavbě (případně video, model apod.), prohlídka stavby podle momentálních možností

10.45 – 11.15          14.45 – 15.15        

přejezd z Podolí ke Štvanické lávce (pravděpodobně na ostrov Štvanice)

11.15 – 12.15          15.15 – 16.15        

výklad o lávce, prohlídka holešovické i karlínské části lávky a rampy na ostrov

12.15 – 12.45          16.15 – 16.45       

přejezd ze Štvanice ke Kongresovému centru Praha

WRC 2023 Secretariat:

C-IN, 5. kvetna 65, 140 21 Prague 4, CZE

Tel.: +420 296 219 600

Copyright © 2020 c-in.eu | info@wrc2023prague.org