TE 6 – Historické a technicky zajímavé mosty ve středních a jižních Čechách

Datum konání: 3.10. 2023, 8:00 – 18:00 AJ, FJ, ŠJ, ČJ

Most Závodu míru Zbraslav

Původní železný Zbraslavský most o třech polích (42 m + 62,6 m + 42 m), který byl vybudován v roce 1896. V roce 1964 byl nahrazen novým železobetonovým mostem, vybudovaným o něco níže po proudu řeky. Most je 210 m dlouhý s jedním obloukem o rozpětí 75 m a třemi pilíři na každé straně. Vozovka o šíři 9 m se nachází ve výšce zhruba 12 m nad řekou. Na levém břehu přechází silnici II/102, na pravém břehu železniční trať Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany/Dobříš. Jde o první obloukový most na světě postavený metodou samonosné svařované výztuže (bez potřeby bednění). Jeho prvními uživateli se stali cyklisté, účastnící se Závodu míru.

Most Vltavanů v Davli

Původní most přes Vltavu s ocelovou konstrukcí pochází z roku 1905. Dvě pole mostu jsou oblouková parabolická o délce asi 58 m, třetí je přímopásové o délce 27,6 m, mostovka je dolní. Celková délka přemostění je 141 m. V roce 1968 byl most použit (a značně poničen) při natáčení amerického válečného filmu Most u Remagenu. Od roku 1995 slouží jako lávka pro chodce a cyklisty.

V roce 1991 byl na silnici II/104 uveden do provozu nový most Vltavanů o 5 polích a celkové délce 281 m. Byl postaven technologií postupného vysouvání nosné konstrukce a bylo zde dosaženo dosud největšího rozpětí – 80 m pro tuto technologii v České republice. Výška mostu je 6 – 18 m, šířka 12,4 m.

Most Dr. Edvarda Beneše ve Štěchovicích

Most byl postaven v letech 19371939 a byl první mostní stavbou v Československu, která měla dva duté betonové oblouky rozpětí 114 metrů, na nichž je zavěšena spodní mostovka. Zároveň se jednalo o první železobetonový most v Československu s rozpětím nad 100 m. Ve své době se jednalo významnou stavbu i v evropském měřítku. Šířka mostu je 9,2 m, vzepětí oblouku nad mostovkou 12 m. Oblouk má průřez 1,75×1,60 m.

Žďákovský most

Jedná se o stavebně výjimečné stavební dílo z roku 1967, které překonává řeku Vltavu v místech Orlické přehrady a převádí silnici I/19. Celková délka mostu je 543 m, přehradní jezero překonává dvoukloubovým plnostěnným ocelovým obloukem o rozpětí mezi klouby 330 m a mezi pilíři 379,6 m. Vzepětí oblouku je 45 m, výška mostovky nade dnem údolí je 110 m (nad hladinou cca 50 m). Konstrukci oblouku tvoří žebra truhlíkového průřezu o výšce 5,0 m a průlezné šířce 1,0 m. Ve své době se jednalo o největší plnostěnný ocelový dvoukloubový most na světě.

Zvíkovské mosty přes Otavu a Vltavu

Oba Zvíkovské mosty ležící na silnici z Mirovic do Milevska, patří k našim nejvyšším mostům. Jsou 252 m dlouhé, 10 m široké, 70 – 75 m nad dnem údolí a 30 m nad úrovní hladiny přehradního jezera. Jejich výstavbu nad napouštěnou Orlickou přehradou umožnila moderní technologie letmé betonáže konstrukce z předpjatého betonu. Navrženy a realizovány byly tedy dva stejné mosty (až na výšku pilířů) s rozpětím 42 + 84 + 84 + 42 m. Komorový, třístěnný příčný řez je proměnné výšky od 5,1 m u pilířů do 1,9 m ve středu polí.

 

Kamenný most v Písku

Neoficiálně se most jmenuje Jelení, je tomu podle pověsti proto, že ve středověku bylo rozhodnuto, že se bude jmenovat podle prvního, kdo přes něj přejde na druhý břeh Otavy. V roce 2007 bylo rozhodnuto, že se most bude oficiálně jmenovat Kamenný most v Písku. Most byl vybudován zřejmě ve 3. čtvrtině 13. století během vlády Přemysla Otakara II. První písemné záznamy o mostu však pocházejí až z roku 1348. Zajímavostí je, že byl stavěn na suchu. Až po jeho dostavbě byla řeka uměle převedena do nového koryta, které procházelo pod mostem. Most je dlouhý 109,75 m včetně zdí na levém předmostí a široký 6,25 metrů, z toho vozovka 4,5 m. Most stojí na 6 pilířích a je tvořen sedmi oblouky. Do současnosti se zachovalo šest původních oblouků o rozpětí 7,0-8,2 m, z roku 1768 pochází segmentový oblouk o rozpětí 13 m. Tento oblouk byl určený k proplouvání vorů.

Podolský most

Most byl postaven u obce Podolí v Jižních Čechách mezi lety 1939 a 1943, aby nahradil starý řetězový most z roku 1848, který byl v roce 1960 v souvislosti s výstavbou Orlické přehrady rozebrán a přemístěn na řeku Lužnici, k vesnici Stádlec. Návrh mostu byl ve 30. letech 20. století oceněn na architektonické výstavě v Paříži, kde v roce 1937 získal Zlatou medaili a byl nazván Le beau pont de l´Europe (Krásný most Evropy). Další ocenění získal v roce 1939 na výstavě v belgickém Lutychu. Most je dlouhý 510 m a tvoří ho několik oblouků, z nichž ten největší má rozpon 150 m a krajní 36,65 m. Na pravém vltavském břehu je 6 polí, na levém jen dvě. Šířka mostu je pouhých 8,5 m (6,5 m vozovka a 1+1 m tvoří chodníky). Vozovka leží ve výšce 55-65 m nad řekou. Po mostě je vedena důležitá silnice I. třídy I/29 propojující města Písek a Tábor.

Bechyňský most Duha

Jedná se o unikátní železobetonový obloukový most přes řeku Lužnici na východním okraji Bechyně. Je sdruženým mostem pro silniční i železniční provoz, vede po něm silnice číslo II/122 (Týn nad Vltavou – Bechyně – Opařany) a železniční elektrická dráha Tábor – Bechyně. Železniční kolej je umístěna ve východním okraji vozovky (blíže návodní straně mostu). Roku 2014 byl most prohlášen národní kulturní památkou.

V letech 1902–1903 byla zbudována mezi Táborem a Bechyní elektrizovaná trať, kterou projektoval Ing. František Křižík. Konečná stanice v Bechyni však byla tehdy zbudována před městem, na levém břehu Lužnice (město Bechyně leží na pravém). V roce 1924 začala jednání o případné stavbě a přípravy detailního projektu a 15. listopadu 1925 Ministerstvo veřejných prací zadalo stavbu mostu. Práce začaly v květnu 1926, stavba byla dokončena v létě roku 1928. Mostní konstrukce je železobetonová, výška od hladiny řeky je necelých 60 metrů,[9] celková délka mostu je 190,50 m a šířka 8,9 m. Hlavní oblouk má rozpětí 90 m a vzepětí 38 m.

Stádlecký řetězový most

Most postavil Vojtěch Lanna v letech 18471848 podle projektu inženýra Gassnera a B. Schnircha přes Vltavu v Podolsku. Most sloužil dlouhá léta, až do roku 1960. Po napuštění přehrady Orlík by byl most, v té době již kulturní památka, potopen a proto se rozhodlo o jeho pečlivém rozebrání, dokumentaci a uložení na místě mimo zatopený břeh. Z několika možných lokalit bylo vybráno malebné místo na Lužnici, na silnici mezi obcemi Stádlec a Dobřejice. Na tomto místě je v provozu již od slavnostního otevření 25. května 1975. Základní nosnou konstrukci mostu tvoří 4 řetězy uspořádané do dvou dvojic. Ty jsou uloženy na dvou kamenných pylonech, branách vysokých 13 metrů. Mostovku tvoří dubové fošny, nově instalované v roce 2007. Vjezd je povolen jen vozidlům do hmotnosti 1,5 tuny, sloupky u vjezdů na most omezují též šířku vozidel na 2 m. Celková délka přemostění je 157 m.

Švehlův most v Táboře

Silniční most přes řeku Lužnici v západní části Tábora, pod hradem Kotnov, na silnici II/137 směrem na Malšice a Sudoměřice u Bechyně má délku 167 m a oblouk ve výšce 25 m nad hladinou řeky. Byl postaven v třicátých letech za 16 měsíců a slavnostně otevřen 28. října 1935.

Program exkurze:

Autobus 1 – A+ČJ

08.00 – 08.50   přejezd z Kongresového centra Praha do Lahovic – zastávka u Radotínského
                         mostu

08.50 – 09.40   přejezd k mostu Závodu míru do Zbraslavi a do Davle – zastávka u mostu
                         Vltavanů (ČSPH Petrol)

09.40 – 11.30   přejezd k mostu Dr. Edvarda Beneše ve Štěchovicích a k mostu Žďákov –
                         zastávka u mostu

11.30 – 12.15   přejezd ke Zvíkovskému mostu přes Vltavu a ke Zvíkovskému mostu přes
                         Otavu, zastávka

12 15.– 13.30   přejezd do Písku, Kamenný most, zastávka na občerstvení

13.30 – 14.15   přejezd k mostu Podolsko, zastávka

14.15 – 15.45   přejezd do Bechyně – procházka k Duhovému mostu, přejezd do Stádlce,
                         zastávka u řetězového mostu

15.45 – 16.30   přejezd do Tábora k mostu A. Švehly a k mostu přes rybník Jordán
16.30 – 18.00   přejezd z Tábora do Kongresového centra Praha s možností jedné krátké
                         zastávky

 

Autobus 2 – F+S+ČJ

08.00 – 9.30  

přejezd z Kongresového centra Praha do Tábora

9.30 – 10.15

přejezd k mostu A. Švehly a k mostu přes rybník Jordán

10.15 – 11.45

přejezd do Bechyně – procházka k Duhovému mostu, přejezd do Stádlce, zastávka u řetězového mostu

11.45 – 12.30

přejezd k mostu Podolsko, zastávka

12.30 – 13.45

přejezd do Písku, Kamenný most, zastávka na občerstvení

13.45 – 14.30

přejezd ke Zvíkovskému mostu přes Vltavu a ke Zvíkovskému mostu přes Otavu, zastávka

14.30 – 15.20

přejezd k mostu Dr. Edvarda Beneše ve Štěchovicích a k mostu Žďákov – zastávka u mostu

15.20 – 16.00

přejezd k mostu Závodu míru do Zbraslavi a do Davle – zastávka u mostu Vltavanů (ČSPH Petrol)

16.00 – 16.50

přejezd z Kongresového centra Praha do Lahovic – zastávka u Radotínského mostu

WRC 2023 Secretariat:

C-IN, 5. kvetna 65, 140 21 Prague 4, CZE

Tel.: +420 296 219 600

Copyright © 2020 c-in.eu | info@wrc2023prague.org