TV 8 – Dálnice D35 Opatovice nad Labem – Vysoké Mýto Muzeum silnic Vikýřovice

Datum konání: 4.10. 2023, 8:00-18:00 ENG, FJ, ŠJ

Dálnice D35

Trasa dálnice D35 společně v návaznosti na dálnici D11 zajistí po svém dokončení až do Mohelnice druhé kapacitní spojení západ-východ a odlehčí silně zatíženou dálnici D1. V roce 2009 byl dokončen tříkilometrový úsek Sedlice-Opatovice mezi dálnicí D11 silnicí I/37 a v  roce 2015 byla dokončena kilometrová estakáda přes křižovatku se touto silnicí, která  ve třetí úrovni převádí hlavní směr D35 Opatovice-Časy. Byla však zprovozněna až s tímto 12,6 km dlouhým úsekem v prosinci 2021. Největším objektem na tomto úseku je estakáda přes řeku Labe a její inundační území délky 1047 m. Navazující úsek Časy-Ostrov délky 14,7 km bude zprovozněn v prosinci 2022. Nejzajímavější most délky 176 m je navržen jako jedna konstrukce pro oba směry dálnice. Výstavba mostu byla provedena otočením dvou symetrických vahadel, která byla vybetonována rovnoběžně s kolejištěm na pevné skruži. Další navazující úseky budou postupně zahajovány v letech 2023 – 2026 a celá chybějící trasa až do Mohelnice by měla být zprovozněna v roce 2028.

Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka

V rámci stálé expozice uvidíte vývoj silnic od nejstarších stezek po dnešní moderní silnice na území Čech, Moravy a Slezska. Nahlédnete do těžké práce cestářů, ve stálé expozici se dále nachází nespočet historických map, dokumentů, kronik, vzácných fotografií a starých dopravních značek. Výjimečná jsou zejména sbírka služebních a firemních odznaků a medailí, zrekonstruované silniční sáně, bryčka a originální čuba. Samostatnou kapitolou v rámci expozice Via est vita je oddělení, v němž návštěvník pozná vývoj silničních mostů od nejstarších dob.

Program exkurze:

Autobus 1 – A

08.00 – 09.30   přejezd z Kongresového centra Praha do Opatovic nad Labem k MÚK D35 se
                         silnicí I/37 – zahájení exkurze

09.30 – 12.00   prohlídka této rozsáhlé křižovatky, výklad k další trase ve vhodném prostředí
                         podle možností na trase, zastávky zřejmě u estakády přes Labe a u
                         „otočeného“ mostu, dále přes Vysoké Mýto a Litomyšl do Mohelnice,
                         ukončení exkurze na dálnici D35
12.00 – 13.00   přejezd přes Zábřeh a Šumperk do Muzea silnic ve Vikýřovicích

13.00 – 14.30   výklad k historii a k expozicím muzea, prohlídka vnitřních i vnějších expozic

14.30 – 18.00   přejezd z Vikýřovic přes Žamberk  Hradec Králové do Kongresového centra
                         Praha s jednou zastávkou po cestě
                      

Autobus 2 – F+S

08.00 – 11.30   přejezd z Kongresového centra Praha přes Hradec Králové a Žamberk do
                         Muzea silnic ve Vikýřovicích s jednou zastávkou po cestě

11.30 – 13.00   výklad k historii a k expozicím muzea, prohlídka vnitřních i vnějších expozic

13.00 – 14.00   přejezd přes  Šumperk a Zábřeh do Mohelnice – zahájení exkurze

14.00 – 16.30   trasa přes Litomyšl do Vysokého Mýta, výklad k další trase ve vhodném
                         prostředí podle možností na trase, zastávky zřejmě u „otočeného“ mostu  a u
                         estakády přes Labe, prohlídka rozsáhlé mimoúrovňové křižovatky D35 se
                         silnicí I/37 u Opatovic nad Labem, zakončení exkurze na dálnici D35 
16.30 – 18.00   přejezd z Opatovic nad Labem do Kongresového centra Praha

WRC 2023 Secretariat:

C-IN, 5. kvetna 65, 140 21 Prague 4, CZE

Tel.: +420 296 219 600

Copyright © 2020 c-in.eu | info@wrc2023prague.org