TE 9 – Velký městský okruh v Brně – silnice I/42 a navazující radiály, dispečink dopravy a Centrum dopravního výzkumu

Datum konání: 4.10. 2023, 8:00-18:00 VO-CDV ENG, CDV-VO FJ, ŠJ, ČJ

Velký městský okruh v Brně – silnice I/42 je budován od 80. let minulého století a postupně je jeho trasa vylepšována nebo dokončována. V roce 1998 byl dokončen Husovický tunel, v roce 2013 byl dokončen mimořádně náročný úsek v severní části okruhu s tunely Dobrovského o délce 1,25 km a v současné době se realizuje stavba dalšího náročného úseku ve stísněném údolí řeky Svratky s jednostrannou galerií délky 247 m a s oboustrannou galerií délky 90 m. Součástí stavby 500 m dlouhý tramvajový tunel (334 m ražená část).

Návštěva Centra dopravního výzkumu v.v.i., které vzniklo v roce 1993 po rozdělení Československé federativní republiky z české části Výzkumného ústavu dopravního, bude rozdělena do dvou částí. V první části proběhne prezentace o činnostech CDV a poté bude následovat prohlídka laboratoří. Akreditované laboratoře zahrnují Laboratoř dopravní infrastruktury, kde bude prohlídka zaměřena na zařízení sloužící pro zkoušení betonu v čerstvém i ztvrdlém stavu, kameniva, zemin, povrchů a konstrukčních vrstev vozovek pozemních komunikací (unikátní Laboratorní geotechnické zkušební pole), Laboratoř životního prostředí, která provádí akreditovaná stanovení koncentrací škodlivin ve vnějším ovzduší (imise), měření dopravního hluku a stanovení PAU v asfaltových směsích a Laboratoř dopravního značení, která provádí akreditované zkoušení optických vlastností v oblasti svislých dopravních značek a vodorovného dopravního značení. Dále CDV disponuje Psychologickou laboratoří, která slouží k dopravně psychologické diagnostice řidičů a to včetně řidičů profesionálních a Laboratoř dopravních nehod, která se zabývá podrobným ohledáním vozidel po dopravní nehodě, zejména o zjištění možných technických poruch, které mohly mít vliv na příčiny nebo následky.

Program exkurze:

Autobus 1 – A

08.00 – 10.30   přejezd z Kongresového centra Praha do Brna Pisárek – zahájení exkurze

10.30 – 12.15   prohlídka stavby I/42 VMO Žabovřeská – krátký výklad, prohlídka staveb
                         I/42 VMO Tomkovo náměstí a I/42 VMO Rokytova
12.15 – 12.30   přejezd do dispečinku dopravy

12.30 – 13.45   prohlídka pracoviště dopravního dispečinku (rozdělení do dvou skupin)

13.45 – 14.00   přejezd do Centra dopravního výzkumu

14.00 – 15.30   návštěva Centra dopravního výzkumu – celková informace, prohlídka
                         laboratoří (zřejmě po skupinách)

15.30 – 18.00   přejezd z Brna do Kongresového centra Praha, případně s jednou zastávkou
                         po cestě

                                              

Autobus 2 – F+S

08.00 – 10.30   přejezd z Kongresového centra Praha Brna na dispečink dopravy – zahájení
                         exkurze                          

10.30 – 11.45   prohlídka pracoviště dopravního dispečinku (rozdělení do dvou skupin)

11.45 – 12.00   přejezd do Centra dopravního výzkumu

12.00 – 13.30   návštěva Centra dopravního výzkumu – celková informace, prohlídka
                         laboratoří (zřejmě po skupinách)
13.30 – 13.45   přejezd z CDV na stavby  I/42 VMO Rokytova

13.45 – 15.30   prohlídka staveb I/42 VMO Tomkovo náměstí a I/42 VMO Rokytova, přejezd
                         do Pisárek, prohlídka stavby I/42 VMO Žabovřeská

15.30 – 18.00   přejezd z Brna do Kongresového centra Praha, případně s jednou zastávkou
                         po cestě

WRC 2023 Secretariat:

C-IN, 5. kvetna 65, 140 21 Prague 4, CZE

Tel.: +420 296 219 600

Copyright © 2020 c-in.eu | info@wrc2023prague.org