Technické exkurze

Vážení delegáti XXVII. světového silničního kongresu!

V rámci odborného programu kongresu vám nabízíme 15 technických exkurzí nejen na některé zajímavé silniční stavby v realizaci nebo nedávno dokončené, ale i na stavby realizované v minulosti, které jsou do jisté míry unikátní, protože v době svého vzniku představovaly evropskou nebo i světovou špičku. Jedná se zejména o mosty, kdy historie nejstarších z nich se datuje od 14. století.

Jedná se o 5 exkurzí polodenních v hlavním městě Praze, 9 exkurzí celodenních po území celé České republiky a 1 exkurze do hlavního města Slovenské republiky – Bratislavy. Věříme, že z této nabídky bude mít každý z vás možnost si vybrat program, který ho zaujme.

Neváhejte a přihlaste se co nejdříve, protože uzávěrka přihlášek je z organizačních důvodů stanovena na 1. 9. 2023 a pozdější zájem nebude možné v plném rozsahu uspokojit.
Každý účastník má nárok na 1 Technickou exkurzi v rámci registračního poplatku.

Těšíme se na vás při návštěvě hlavního města Prahy a dalších zajímavých míst v zemi uprostřed Evropy a přejeme vám příjemný pobyt.

trvání
TV1 - Pražský okruh (SOKP) D1 – Slivenec + dispečink Rudná
1/2 day
TV2 - Městský okruh v Praze Myslbekova – Pelc Tyrolka (tunelový komplex Blanka) včetně dispečinku.
1/2 day
TV3 - Výstavba Dvoreckého mostu a Štvanické lávky
1/2 day
TV4 - Historie pražských mostů přes řeku Vltavu
1/2 day
TV5 - Finále Silničářského rodea zemí V4, návštěva SIT Portu – centrum robotiky, ukázka dronů, návštěva moderní budovy pro technologické firmy Tech Tower v Plzni
full day 8:00-17:30
TV6 - Historické a technicky zajímavé mosty ve středních a jižních Čechách
full day
TV7 - První PPP projekt v ČR Dálnice D4 Příbram – Mirotice
full day
TV8 - Dálnice D35 Opatovice nad Labem – Vysoké Mýto Muzeum silnic Vikýřovice
full day
TV9 - Velký městský okruh v Brně – silnice I/42 a navazující radiály, dispečink dopravy a Centrum dopravního výzkumu
full day
TV10 - Dálnice D6 Nové Strašecí – Karlovy Vary - Sokolov, Výzkumné centrum a testovací okruh BMW u Sokolova
full day
TV11 - Dálnice D1 Řikovice – Lipník nad Bečvou - Ostrava –hranice ČR /PR, Silniční databanka a Národní dopravní informační centrum
full day 8:00- 19:00
TV12 - Bratislavské mosty přes Dunaj a obchvat Bratislavy
full day 7:30-19:30
TV13 - Tunely na Městském okruhu v Praze - Myslbekova – Pelc Tyrolka (tunelový komplex Blanka), trahovský tunel a tunel Mrázovka
1/2 day
TV14 - Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí – České Budějovice – hranice ČR/Rakousko
full day
TV15 - Dálnice D1 Řikovice – Lipník nad Bečvou - Ostrava –hranice ČR /PR, Muzeum Tatra v Kopřivnici
full day
datum
TV1 - Pražský okruh (SOKP) D1 – Slivenec + dispečink Rudná
4.10.2023
9:00-13:00 - 1 bus Eng
13:30-17:30 - 1 bus Eng Eng
TV2 - Městský okruh v Praze Myslbekova – Pelc Tyrolka (tunelový komplex Blanka) včetně dispečinku.
4.10.2023
8:00-12:00 - 1 bus Eng
12:30-17:30 - 1 bus Eng Eng
TV3 - Výstavba Dvoreckého mostu a Štvanické lávky
3.10.2023
9:00-13:00 - 2 bus Eng Eng Eng
13:30-17:30 - 2 bus Eng Eng Eng
TV4 - Historie pražských mostů přes řeku Vltavu
3.10.2023
9:00-13:00 - 1 loď Eng Eng Eng
13:30-17:30 - 1 loďEng Eng Eng
TV5 - Finále Silničářského rodea zemí V4, návštěva SIT Portu – centrum robotiky, ukázka dronů, návštěva moderní budovy pro technologické firmy Tech Tower v Plzni
5.10.2023
8:00-17:30 - 1/2 bus Eng + 1/2 bus Eng Eng
TV6 - Historické a technicky zajímavé mosty ve středních a jižních Čechách
3.10.2023
8:00-18:00 - 2 bus Eng Eng Eng
TV7 - První PPP projekt v ČR Dálnice D4 Příbram – Mirotice
5.10.2023
8:00-16:30 - 1 bus Eng
10:00-18:00 - 1 bus Eng Eng
TV8 - Dálnice D35 Opatovice nad Labem – Vysoké Mýto Muzeum silnic Vikýřovice
4.10.2023
8:00-18:00 - 2 bus Eng Eng Eng
TV9 - Velký městský okruh v Brně – silnice I/42 a navazující radiály, dispečink dopravy a Centrum dopravního výzkumu
4.10.2023
8:00-18:00 1 bus VO - CDV Eng
1 bus CDV - VO Eng Eng
TV10 - Dálnice D6 Nové Strašecí – Karlovy Vary - Sokolov, Výzkumné centrum a testovací okruh BMW u Sokolova
5.10.2023
8:00-17:30 1 bus D6 - BMW Eng
1 bus BMW - D6 Eng Eng
TV11 - Dálnice D1 Řikovice – Lipník nad Bečvou - Ostrava –hranice ČR /PR, Silniční databanka a Národní dopravní informační centrum
3.10.2023
8:00-19:00 - 2 bus Eng Eng Eng
TV12 - Bratislavské mosty přes Dunaj a obchvat Bratislavy
4.10.2023
7:30-19:30 - 1 bus Eng Eng Eng
TV13 - Tunely na Městském okruhu v Praze - Myslbekova – Pelc Tyrolka (tunelový komplex Blanka), trahovský tunel a tunel Mrázovka
4.10.2023
9:00-13:00 Eng
13:30 - 17:30 Eng Eng
TV14 - Dálnice D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí – České Budějovice – hranice ČR/Rakousko
4.10. 2023
8:00-16:30 Eng Eng Eng
TV15 - Dálnice D1 Řikovice – Lipník nad Bečvou - Ostrava –hranice ČR /PR, Muzeum Tatra v Kopřivnici
3.10.2023
8:00-19:00 Eng Eng Eng

Pro detail technické exkurze klikněte na její obrázek níže.

TV1.

TV 1 – The Prague Outer Ring Road (PORR): D1 motorway junction – Slivenec + Rudná control centre

TV2.

The Prague Inner Ring Road:
Myslbekova Street to Pelc Tyrolka (the Blanka Tunnel Complex) + control centre.

TV3.

Construction of the Dvorce Bridge and the Štvanice Footbridge

TV4.

The History of Prague’s Bridges

TV5.

Finals of the V4 Roadman Rodeo, visit to SIT Port – robotics centre and drone presentation, visit to the Tech Tower – a modern facility for tech companies in Pilsen

TV6.

Historical and technically interesting bridges, south part of Prague and Central and Southern Bohemia

TV7.

The first PPP project in the Czech Republic:
The D4 motorway from Příbram to Mirotice

TV8.

The D35 motorway from Opatovice nad Labem to Vysoké Mýto Vikýřovice Road Museum

TV9.

The Brno City Ring Road – road I/42 and connecting radial roads, the Traffic Management Center (TMC) a Traffic Information Center (TIC).

TV10.

The D6 motorway:
Nové Strašecí – Karlovy Vary – Sokolov – BMW research centre and proving ground, Sokolov

TV11.

The D1 motorway:
Řikovice – Lipník nad Bečvou – Ostrava –Czech Polish border /Road Data Bank and the National Traffic Information Centre

TV12.

Bratislava’s Danube bridges and bypass

TV13.

The Prague Inner Ring Road: Myslbekova Street to Pelc Tyrolka (the Blanka Tunnel Complex) + Strahov and Mrazovka Tunnels

TV14.

D3 motorway Tábor – Veselí nad Lužnicí – České Budějovice – Czech/Austrian border

TV15.

D1 motorway Řikovice – Lipník nad Bečvou – Ostrava – border
Czech Republic /PR, Tatra Museum in Kopřivnice

Vezměte prosím na vědomí, že časový rozvrh technické návštěvy / itineráře se mohou změnit.