TV 5 – Finále Silničářského rodea zemí V4, návštěva SIT Portu – centrum robotiky, ukázka dronů

Datum konání: 5.10.2023, 8:00-17:30 AJ, FJ, ŠJ, ČJ

Silničářské rodeo zemí V4, návštěva SIT Portu – centra robotiky a dronového centra

Dne 5. 10. 2023 se v Plzni v Kreativní zóně DEPO 2015 v Presslově ulici uskuteční Silničářské rodeo zemí V4. Jedná se již o VII. Ročník této akce, kdy každá země V4 nominuje 3 reprezentanty, tj. celkem 12 soutěžících. Účastníci exkurze shlédnou 2. kolo tohoto závodu včetně vyhlášení výsledků.

Druhá část programu bude věnována informačním technologiím, ve kterých navštívené instituce dosahují významných úspěchů.

Představení Drony SIT

Drony SIT jsou součástí Správy Informačních Technologii města Plzně. Město Plzeň bylo prvním českým městem, které skrze tento úsek získalo povolení k realizaci leteckých prací s využitím bezpilotních letadel. V současné době je tento úsek součástí IZS a ročně absolvuje přes 100 ostrých výjezdů k požárům, haváriím budov, vyhledábvání pohřešovaných osob, dopravním nehodám, apod. Hledáme řešení kde využití dronů přináší efektivitu, jde například o projekty inspekce mostních konstrukcí, detekci napadených stromů kůrovcem, apod.

Představení Centra robotiky

Centrum robotiky je součástí PINE (Plzeňský INovační Ekosystém), zaměřuje se na volnočasové technicky orientované vzdělávání dětí ve věkové skupine 6-15 let. Zároveň pracuje na zkvalitňování vzdělávání na městem zřizovaných základních školách, kterých je v Plzni celkem 26. Obě tyto cesty vedou k většímu zájmu dětí o technické obory a zvýšení kvality vzdělávání.

Program exkurze:

08.00 – 09.30   přejezd z Kongresového centra Praha do Plzně – zahájení exkurze

09.30 – 11.30   SIT Port – prohlídka centra robotiky a dronového centra ve dvou skupinách, které se vystřídají

11.30 – 12.30   oběd

12.30 – 13.30   Silničářské rodeo zemí V4 – 2. kolo závodu

13.30 – 14.30   vyhlášení výsledků, zakončení akce

14.30 – 16.00   přejezd z Plzně do Kongresového centra Praha

WRC 2023 Secretariat:

C-IN, 5. kvetna 65, 140 21 Prague 4, CZE

Tel.: +420 296 219 600

Copyright © 2020 c-in.eu | info@wrc2023prague.org