TV 16 – Síť lesních cest ve správě České zemědělské univerzity

Datum konání: 4. 10. 2023, 9:00 – 16:00 A, F, S, ČJ

Česká zemědělská univerzita (ČZU) v Praze obhospodařuje lesy pro výuky svých posluchačů a pro plnění výzkumných úkolů. Jedná se o ucelený komplex lesů o rozloze cca 6 900 ha, který se nachází zhruba 35 km jihovýchodně od centra Prahy. Pro správu tohoto majetku je zřízen podnik Lesy ČZU se sídlem na zámku v Kostelci nad Černými lesy. Dopravní infrastruktura v tomto území zahrnuje mj. 72,5 km lesních cest pro odvoz dříví a nespočet dalších pro přibližování a vyvážení dříví z porostů k lesním skládkám.

Exkurze povede přímo na jednotlivé lesní cesty, na kterých budou zastávky s krátkým výkladem a s diskusí. Jsou vybrány nově rekonstruované lesní cesty i cesty na konci technické životnosti, cesty se stmeleným krytem (asfaltové) i s nestmeleným (štěrkové). Jedná se o jednopruhové obousměrné komunikace pro lesní dopravu. Proto zastávky budou na výhybnách, na lesních skladech, v místech sjezdů na z veřejných silnic na lesní cestu a u napojení zemních technologických linek na lesní cesty. Exkurze bude doplněna o objekty pro rekreační využití návštěvníků lesa (lavičky, informační tabule apod.) a bude zakončena prohlídkou historických prostorů zámku v Kostelci nad Černými lesy se zajímavými výhledy do okolí.

Program exkurze:

09.00 – 10.00 přejezd z Kongresového centra Praha do Jevan – zahájení exkurze
10.00 – 10.45 úvodní výklad na pracovišti Lesů ČZU, malé občerstvení
10.45 – 13.15 prohlídka lesních cest, přejezd do sídla Lesů ČZU v Zámku v Kostelci nad Černými lesy
13.15 – 15.00 závěrečná diskuse, občerstvení, prohlídka zámku, zakončení akce
15.00 – 16.00 přejezd z Kostelce nad Černými lesy  do Kongresového centra Praha

WRC 2023 Secretariat:

C-IN, 5. kvetna 65, 140 21 Prague 4, CZE

Tel.: +420 296 219 600

Copyright © 2020 c-in.eu | info@wrc2023prague.org