TV 2 – Městský okruh v Praze Myslbekova – Pelc Tyrolka (tunelový komplex Blanka) včetně dispečinku.

Datum konání: 4. 10. 2023, 8:00 – 12:00 AJ, 12:30-16:30 FJ/ ŠJ / ČJ

Tunelový komplex Blanka (TKB) tvoří severozápadní část Městského okruhu (MO) v Praze v úseku Myslbekova – Pelc Tyrolka o celkové délce 6,382 km. Tvoří ho dva jednosměrné tunely, délka samotné tunelové části dosahuje 5,5 km. TKB je členěn, v pořadí od již provozované západní části MO, na tunel Brusnický (1,4 km), tunel Dejvický (1,0 km) a tunel Bubenečský (3,07 km). Celková provozovaná část MO má dnes délku cca 17 km. Výstavba byla zahájena v roce 2006, celý komplex byl zprovozněn 19. září 2015. Již po poměrně krátké době se toto dílo zapojilo do pražského komunikačního systému a průměrné intenzity dopravy se pohybují převážně v rozmezí 75 000 – 80 000 vozidel za den.

Řízení tunelového komplexu je prováděno 24 hodin denně z velínových pracovišť na Strahově, Na Bojišti a na Letné, která jsou obsazena vyškoleným personálem. Nedílnou součástí je řízení a dozor Policie ČR a složek Integrovaného záchranného systému. Do prohlídky tohoto tunelového komplexu je při návštěvě pracoviště na Letné zařazena prohlídka technologického tunelu.

Program exkurze:

D                         O

08.00 – 09.00           12.30 – 13.30  

přejezd z Kongresového centra Praha na Zlíchov, prohlídka tunelového komplexu, výjezd na Letné u tunelového dispečinku                                                                                      

09.00 – 11.00           13.30 – 15.30       

výklad k soustavě tunelů a prohlídka dispečinku a technologického tunelu                                                                                                    

11.00 – 11.30           15.30 – 16.00        

přejezd z tunelového dispečinku na Letné do Troje, ukončení exkurze na Pelc Tyrolce                                                                                                                                                       

11.30 – 12.00           16.00 – 16.30       

přejezd z Pelc Tyrolky ke Kongresovému centru Praha

Poznámka:

Program je možné absolvovat i v opačném směru.

WRC 2023 Secretariat:

C-IN, 5. kvetna 65, 140 21 Prague 4, CZE

Tel.: +420 296 219 600

Copyright © 2020 c-in.eu | info@wrc2023prague.org