TE 11 – Dálnice D1 Řikovice – Lipník nad Bečvou – Ostrava –hranice
ČR /PR, Silniční databanka a Národní dopravní informační centrum

Datum konání: 3.10. 2023, 8:00-19:00

Dálnice D1

Dálnice D1 je svou délkou 376,7 km nejdelším dálničním tahem České republiky.
Exkurze začíná na jediném dosud nedokončeném desetikilometrovém úseku Řikovice – Přerov, jehož dokončení je stanoveno na rok 2025. Navazující čtrnáctikilometrový úsek Přerov – Lipník nad Bečvou byl uveden do provozu v roce 2019 kde je propojen s dálnicí D35 od Olomouce. Úsek Lipník nad Bečvou – Ostrava Rudná délky 56, 8 km byl rozdělen do čtyř staveb. Po jeho dokončení v roce 2009 byla Ostrava napojena na dálniční síť. Na této trase je několik velkých mostních objektů. Náročný průtah dálnice Ostravou až po Bohumín délky 17,2 km byl uveden do provozu v roce 2007. Jedná se o průchod trasy poddolovaným územím a se složitými vodohospodářskými poměry. Na trase jsou čtyři velké mosty. Poslední úsek Bohumín – hranice s Polskem délky 6,1 km byl zprovozněn v roce 2012.

Silniční databanka a NDIC
Odbor silniční databanky a NDIC (dále jen SDB) se sídlem v Ostravě je specializovaným pracovištěm Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Odbor se skládá ze čtyř oddělení – Přípravy a sběru dat, GIS a zpracování dat, Národního dopravního informačního centra (dále jen NDIC) a Hospodaření s vozovkou. SDB řeší a zabezpečuje provoz Informačního systému o silniční a dálniční síti České republiky (dále jen ISSDS ČR) na sledovaných dálnicích a silnicích I., II. a III. třídy), poskytuje dopravní informace z území celé ČR prostřednictvím NDIC a provozuje systém hospodaření s vozovkou.

Program exkurze:

A+F+S+ČJ

Autobus 1
08.00 – 11.00 přejezd z Kongresového centra Praha do Říkovic s jednou zastávku na cestě –
zahájení exkurze
11.00 – 13.00 prohlídka stavby D1 Říkovice-Přerov – krátký výklad, prohlídka dokončené
dálnice D1 Přerov – Lipník nad Bečvou – Ostrava – Starý Bohumín, na trase
zastávka podle možností, zřejmě u nějakého zajímavého mostu
13.00 – 13.15 přejezd do silniční databanky
13.15 – 14.30 prohlídka pracoviště silniční databanky a Národního dopravního informačního
centra (rozdělení do dvou skupin)
14.30 – 19.00 přejezd z Ostravy přes Frýdek-Místek, stavbu D48 Bělotín –Rybí, Olomouc a
Brno do Kongresového centra Praha s jednou až dvěma zastávkami po cestě

Autobus 2
08:00 – 12.30 přejezd z Kongresového centra Praha do silniční databanky v Ostravě přes
Brno, Olomouc, stavbu D48 Bělotín –Rybí a Frýdek-Místek s jednou až
dvěma zastávkami po cestě
12.30 – 13.45 prohlídka pracoviště silniční databanky a Národního dopravního informačního
centra (rozdělení do dvou skupin)
13.45 – 14.00 přejezd na dálnici D1do Starého Bohumína
14.00 – 16.00 prohlídka dokončené dálnice D1 Starý Bohumín – Ostrava – Lipník nad
Bečvou – Přerov, na trase zastávka podle možností, zřejmě u nějakého
zajímavého mostu, prohlídka stavby D1 Říkovice – Přerov – krátký výklad
16.00 – 19.00 přejezd z Říkovic do Kongresového centra Praha s jednou zastávkou po cestě

WRC 2023 Secretariat:

C-IN, 5. kvetna 65, 140 21 Prague 4, CZE

Tel.: +420 296 219 600

Copyright © 2020 c-in.eu | info@wrc2023prague.org