Úvodní přednášející

Ivan Mikloš

Úvodní přednáška 1

Financování rekonstrukce silniční infrastruktury po válce na Ukrajině a obecně budoucnost financování rozvoje veřejné infrastruktury

Zdeněk Zajíček

Úvodní přednáška 2

Inovace silničního odvětví: inkluze, diverzita a digitalizace

Young Tae Kim

Úvodní přednáška 2

Inovace silničního odvětví: inkluze, diverzita a digitalizace

Emanuela Stocchi

Úvodní přednáška 2

Inovace silničního odvětví: inkluze, diverzita a digitalizace

Guangzhe Chen

Úvodní přednáška 3

Silnice pro mezinárodní rozvoj

Antonio Silveira

Úvodní přednáška 3

Silnice pro mezinárodní rozvoj

Nancy Daubenberger

Úvodní přednáška 4

Silnice pro dekarbonizaci a adaptaci

Christophe Saintillan

Úvodní přednáška 4

Silnice pro dekarbonizaci a adaptaci

Úvodní přednáška 1 – Financování rekonstrukce silniční infrastruktury po válce na Ukrajině a obecně budoucnost financování rozvoje veřejné infrastruktury

Úterý 3. října, 08.30–09.15 hod.

Místo konání: Kongresový sál, 1., 2. a 4. patro

Ivan Mikloš

Významný přidružený člen programu pro hospodářský růst a udržitelnost v organizaci GLOBSEC, prezident nezávislého think-tanku MESA10, bývalý místopředseda vlády a ministr financí Slovenské republiky

Ivan Mikloš je bývalým místopředsedou vlády a ministrem financí Slovenské republiky (2002–2006, 2010–2012), místopředsedou vlády pro ekonomiku (1998–2002) a ministrem privatizace (1991–1992) Spoluzakládal a vedl ekonomický think-tank MESA10 (1992–1998). V letech 2006–2010 a 2012–2016 byl poslancem Národní rady Slovenské republiky. V roce 2014 byl znovu jmenován prezidentem think-tanku MESA10. V letech 2015–2016 působil jako šéf poradců ukrajinské ministryně financí a jako poradce ukrajinského ministra pro ekonomický rozvoj a obchod. Od dubna 2016 do srpna 2019 působil jako hlavní ekonomický poradce předsedy vlády Ukrajiny. Od listopadu 2019 do března 2020, po výměně vlády, zastával funkci ekonomického poradce ukrajinského premiéra. V letech 2016–2020 předsedal Strategické poradenské skupině pro podporu reforem na Ukrajině (SAGSUR). Je rovněž spoluzakladatelem ukrajinského think-tanku Centrum pro ekonomickou strategii. V letech 2021–2022 působil jako poradce moldavské předsedkyně vlády. V březnu 2022 se stal poradcem prezidentky Slovenské republiky pro hospodářskou politiku.

Ivan Mikloš je bývalým místopředsedou vlády a ministrem financí Slovenské republiky (2002–2006, 2010–2012), místopředsedou vlády pro ekonomiku (1998–2002) a ministrem privatizace (1991–1992) Spoluzakládal a vedl ekonomický think-tank MESA10 (1992–1998). V letech 2006–2010 a 2012–2016 byl poslancem Národní rady Slovenské republiky. V roce 2014 byl znovu jmenován prezidentem think-tanku MESA10. V letech 2015–2016 působil jako šéf poradců ukrajinské ministryně financí a jako poradce ukrajinského ministra pro ekonomický rozvoj a obchod. Od dubna 2016 do srpna 2019 působil jako hlavní ekonomický poradce předsedy vlády Ukrajiny. Od listopadu 2019 do března 2020, po výměně vlády, zastával funkci ekonomického poradce ukrajinského premiéra. V letech 2016–2020 předsedal Strategické poradenské skupině pro podporu reforem na Ukrajině (SAGSUR). Je rovněž spoluzakladatelem ukrajinského think-tanku Centrum pro ekonomickou strategii. V letech 2021–2022 působil jako poradce moldavské předsedkyně vlády. V březnu 2022 se stal poradcem prezidentky Slovenské republiky pro hospodářskou politiku.

Ivan Mikloš je autorem „Knihy reforem“ (2005), „Rewriting the Rules“ (2001) a řady studií a článků v odborném i populárním tisku. Kapitolou o slovenských reformách přispěl do sborníku „The Great Rebirth: Lessons from the Victory of Capitalism over Communism” (2014). V roce 2019 skupina SAGSUR pod jeho vedením vydala publikaci o ukrajinském reformním procesu „ Reforms in Ukraine after Revolution of Dignity: What was done, why not more and what to do next“ (2019), do které přispěl kapitolou „Political Economy of Reforms: Political system, governance and corruption“.

Úvodní přednáška 2 – Inovace silničního odvětví: inkluze, diverzita a digitalizace

Středa 4. října, 08.30–09.15 hod.

Místo konání: Kongresový sál, 1., 2. a 4. patro

Zdeněk Zajíček

prezident Hospodářské komory České republiky

Narozen v roce 1967 v Praze. Politik a advokát. Absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze. Působil jako náměstek ministra financí, ministra spravedlnosti a ministra vnitra. Momentálně je poradcem českého premiéra pro digitalizaci a digitální transformaci a poradcem ministra dopravy pro stejnou oblast. Působí také jako prezident ICT Unie a místopředseda Rady pro informační společnost. Od 1. června 2023 zastává funkci prezidenta Hospodářské komory ČR.

Je členem ODS, v níž od roku 2022 do května 2023 působil jako místopředseda a od roku 2018 je zastupitelem hl. m. Prahy.

Je považován za tvůrčího inovátora a jednu z klíčových osobností digitalizace

v České republice. Podílel se na vývoji, přípravě legislativy a zavádění

nejrůznějších digitalizačních projektů, jako je CzechPOINT, datové schránky, základní registry, bankovní identita, digitalizace stavebního řízení nebo digitální technické mapy.

Byl aktivním basketbalistou, působil jako mezinárodní rozhodčí a zastával funkci předsedy České basketbalové federace.

Je ženatý a má tři děti.

Young Tae Kim

generální tajemník Mezinárodního dopravního fóra (OECD)

Young Tae Kim je generálním tajemníkem Mezinárodního dopravního fóra ITF. Do své funkce byl znovu zvolen na výročním setkání ministrů dopravy členských zemí ITF dne 19. května 2022. V prvním funkčním období působil od srpna 2017. Před svým zvolením působil ve státní správě ve své rodné Koreji, naposledy jako generální ředitel na Ministerstvu půdy, infrastruktury a dopravy. Jako náměstek generálního ředitele, kterým byl od roku 2015, odpovídal za koordinaci dopravních politik v nejrůznějších oblastech, mimo jiné autonomních vozidel, snižování emisí skleníkových plynů, dopravy ve městech, inteligentních dopravních systémů nebo bezpečnosti na silnicích.

Po svém nástupu na Ministerstvo půdy, infrastruktury a dopravy v roce 1994 působil jako náměstek ředitele nebo ředitel zodpovědný za podporu bytové výstavby, integrovaný rozvoj města, rozvoj infrastruktury a městskou dopravu. V roce 1996 byl povolán do vládní komise pro administrativní reformu a v letech 2005–2007 byl členem prezidentského výboru pro sociální inkluzi. V letech 2010 až 2014 pracoval ve Washingtonu, D.C. jako poradce pro výstavbu, dopravu a námořní záležitosti na korejské ambasádě.

Dr. Kim absolvoval Soulskou státní univerzitu v oboru veřejná politika a na pařížské Univerzitě Vincennes-Saint-Denis (Univerzita Paříž VIII) získal magisterský titul v oboru urbanismu.

Na Pařížském institutu politických věd získal navíc doktorát v oboru politická sociologie a veřejná politika.

Kromě rodné korejštiny hovoří plynně anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Emanuela Stocchi

předsedkyně týmu podpory genderové inkluze a diverzity PIARC

Emanuela Stocchi je expertkou na unijní legislativu a politiky a působí jako ředitelka pro mezinárodní záležitosti v italské asociaci koncesionářských společností provozujících placené dálnice a tunely AISCAT (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori). V této funkci zajišťuje kontakt mezi asociací a institucemi EU a dalšími evropskými a mezinárodními organizacemi působícími v oblasti dopravy. Hovoří plynně italsky, francouzsky, anglicky a španělsky.

Ke své činnosti má skvělé předpoklady: je absolventkou oboru politických studií se specializací na unijní právo a politiky a osm let pracovala v Bruselu pro Asociaci provozovatelů evropských mýtných systémů ASECAP, kde získala hluboké a rozsáhlé znalosti veškerých unijních institucionálních a veřejných aspektů a kde významně rozšířila své unijní a mezinárodní kontakty v oblasti dopravy.

Emanuela stále aktivně pracuje pro ASECAP, kde zastává funkci zástupkyně člena výkonného výboru a předsedkyně stálého výboru pro bezpečnost na silnicích, životní prostředí a udržitelnost. Současně je členkou výkonného výboru Světové silniční asociace PIARC, tajemnicí pro francouzštinu jejího terminologického výboru a předsedkyní týmu genderové diverzity a inkluze, který je přímo podřízen výkonnému výboru PIARC.

Působila také v Mezinárodní asociaci pro mýtné mosty, tunely a silnice IBTTA, která sdružuje provozovatele mýtných systémů a dalších firem z této oblasti, kde před svým jmenováním do představenstva v roce 2011 zastávala pozice v řadě výborů. Dva roky tam působila jako mezinárodní viceprezidentka, poté tři roky jako druhá a následně první viceprezidentka, než se v roce 2017 stala prezidentkou a konečně v roce 2018 vysluhující prezidentkou. V současné době působí v poradním orgánu bývalých prezidentů IBTTA a v radě IBTTA WIT (ženy v mýtných systémech).

Úvodní přednáška 3 – Silnice pro mezinárodní rozvoj

Čtvrtek 5. října, 08.30–09.15 hod.

Místo konání: Kongresový sál, 1., 2. a 4. patro

Guangzhe Chen

viceprezident Světové banky pro infrastrukturu

Guangzhe Chen, čínský státní příslušník, je od 1. února 2023 viceprezidentem Světové banky pro infrastrukturu. Na této pozici vede celosvětové úsilí banky o budování udržitelné infrastruktury v rozvojových a rozvíjejících se ekonomikách a podporuje strategické priority skupiny Světové banky, jako je akční plán pro změnu klimatu a úsilí o mobilizaci soukromého kapitálu a jeho umožnění. Dohlíží na činnost banky v odvětvích energetiky a dopravy, digitálního rozvoje a na úsilí o zajištění přístupu k obnovitelným zdrojům energie, nízkouhlíkové dopravě, digitálnímu připojení a kvalitním infrastrukturním službám pro komunity prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru. Infrastruktura představuje přibližně 72 miliard dolarů z portfolia banky.

Před svou současnou funkcí působil jako regionální ředitel pro infrastrukturu v jihoasijském regionu Světové banky. Zajišťoval vedení a dohlížel na formulaci a realizaci znalostních a finančních programů v oblasti energetiky, dopravy a digitálního rozvoje

v regionu zahrnujícím Afghánistán, Bangladéš, Bhútán, Indii, Maledivy, Nepál, Pákistán a Srí Lanku. Regionální oddělení má v portfoliu více než 60 projektů v hodnotě přibližně 17 miliard dolarů.

V letech 2018 až 2020 byl globálním ředitelem Světové banky pro oblast dopravy a předtím zastával pozici vrchního ředitele pro oblast vody. Působil také jako ředitel Světové banky pro Etiopii v Addis Abebě a následně pro jižní Afriku, zahrnující Botswanu, Lesotho, Namibii, Jihoafrickou republiku, Svazijsko, Zambii a Zimbabwe, se sídlem v Pretorii. Jeho předchozí kariérní pozice ve Světové bance zahrnují funkce vedoucího týmu a manažera v odděleních dopravy a měst, vodohospodářství a řízení rizik katastrof.

Pan Chen je vystudovaný ekonom a má více než 25 let mezinárodních zkušeností v oblasti udržitelného rozvoje, financování a řízení infrastruktury ve skupině Světové banky a Asijské rozvojové banky.

Pan Chen vystudoval ekonomii na Harvardově univerzitě v USA a bakalářský titul v oboru ekonomie na univerzitě v New Yorku.

Ekonomie z Zhongshan (Sun Yat-Sen) University, Guangzhou, Čína.

Antonio Silveira

viceprezident Latinskoamerické rozvojové banky (CAF)

Antonio H. Pinheiro Silveira je manažerem fyzické infrastruktury a digitální transformace společnosti CAF. Má doktorát z ekonomie na Federální univerzitě v Rio de Janeiru. Působil jako zástupce vedoucího ekonomického poradenství na ministerstvu plánování, tajemník ekonomického monitoringu na ministerstvu financí a ministr sekretariátu přístavů brazilské vlády. Podílel se na ředitelstvích veřejných a soukromých společností, mezi něž patří Caixa Económica Federal, Vale S.A. (Fiskální rada) a Banco do Nordeste. Pracoval jako výkonný ředitel pro Brazílii ve Světové bance a IDB.

Úvodní přednáška 4 – Silnice pro dekarbonizaci a adaptaci

Pátek 6. října, 08.30–09.15 hod.

Místo konání: Kongresový sál, 1., 2. a 4. patro

Nancy Daubenberger

Ministerstvo dopravy Minnesota (USA)

Nancy Daubenberger pracuje pro minnesotské Ministerstvo dopravy přes 22 let na odborných a řídicích pozicích a v květnu 2022 byla po třech letech ve funkci náměstkyně ředitele a šéfinženýrky jmenována guvernérem Timem Walzem a viceguvernérkou Peggy Flanagan do pozice ředitelky Ministerstva. Předtím působila na minnesotském Ministerstvu dopravy jako náměstkyně ředitele pro inženýrské služby, inženýrka pro státní mosty a pracovala v oblasti plánování, projektování a projektového řízení pro odbor mostů a metropolitní okres. Než nastoupila na ministerstvo, působila asi šest let v poradenství pro oblast projektování mostů a silnic.

Christophe Saintillan

náměstek generálního ředitele VINCI Autoroutes (Francie)

Christophe Saintillan je v současné době náměstkem generálního ředitele VINCI Autoroutes, přední francouzské silniční koncesionářské společnosti, která se stará o 4 400 km dálnic. Předtím působil dvacet let na francouzském Ministerstvu dopravy, kde zastával nejrůznější pozice v oblasti projektování silnic a dálnic a formování politik a v dalších řídicích funkcích. V letech 2010 až 2016 byl členem výkonného výboru PIARC a prvním delegátem za Francii. Čtyři a půl roku byl radním Velké Paříže (Île-de-France) pro bydlení a dopravu.

Tématem jeho přednášky je dekarbonizace a adaptace ve VINCI Autoroutes. VINCI Autoroutes spolupracuje v oblasti dekarbonizace silnic s akademickou obcí. Začalo to zjištěním, že dopravní sektor ve Francii se stal odvětvím s nejvyššími emisemi a jediným, jehož emise se nesnižují. Zástupci VINCI Autoroutes zkoumali konkrétní opatření, která je třeba přijmout, aby se dálniční doprava sladila s trajektorií nastavenou Pařížskou dohodou a francouzskými vnitrostátními politikami. Jedná se mimo jiné o podporu elektromobility u lehkých vozidel (masivní budování dobíjecích stanic) a těžkých vozidel (dobíjecí stanice, elektrický silniční systém), podpora účinných způsobů dopravy (sdílení aut, vyhrazené pruhy pro veřejnou dopravu, parkovací zařízení a multimodální platformy) a obecně zahrnutí dálnic do logiky plánování měst, environmentálních dopadů a adaptace na klimatickou změnu vzhledem k jejich vlivu na podnebí (snižování následků povodní, ochrana proti požáru). To vyžaduje naléhavý plán masivních investic rozdělený na jednotlivá opatření včetně nákladů na ně.